Kwaliteit

Keurmerk

Op 16 februari 2021 hebben wij ons kwaliteitskeurmerk “Kwaliteit Laat Je Zien” behaald van Federatie Landbouw en Zorg. Het meest recente jaarverslag kunt in lezen in bijgevoegde link: 7594 (kljz.nl)

Bijscholing

Jaarlijks volgen wij bijscholingen en volgen de begeleiders de herhalingscursus voor BHV.

Huisregels

BeZINN

Wij zijn aangesloten bij vereniging BeZINN

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast eveneens de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening die vrijwillig of onvrijwillig in een zorginstelling of verpleeghuis wonen. De wet is ook van toepassing op mensen die thuis wonen of in een kleinschalige (particuliere) woonvorm. Tevens is de wet van toepassing binnen dagbestedingslocaties, waaronder bijvoorbeeld ook zorgboerderijen.

In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Cliënten en/of vertegenwoordigers kunnen, op het moment dat onvrede hierover ervaren, contact opnemen met een cliëntenvertrouwenspersoon.
De cliëntenvertrouwenspersoon is er voor de client, voor de familie en/of de vertegenwoordiger. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijv. het indienen van een klacht.
De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk van de instelling waar hij of zij de cliënt adviseert.
Jantina Reijenga is de cliëntenvertrouwenspersoon die aan zorgboerderij Boerewille is gekoppeld. Jantina is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd werkzaam op haar eigen zorgboerderij “It Klokhus”. De contact gegevens van Jantina Reijenga: Klokhúsdyk 7 8612 JJ Idzega, zorgboerderij@itklokhus.nl, 06 39 31 29 52
Heeft u een vraag, een klacht of een probleem? Neem dan gerust contact op. De cliëntenvertrouwenspersoon is laagdrempelig. Uw vraag is welkom en veilig.

Overige documenten

Menu