Indicatie/financiering

Indicatie/financiering

De zorgboerderij kan dagbesteding bieden vanuit de WMO en de WLZ,  Zorg in Natura (Z.I.N.) of via het Persoons Gebonden Budget (P.G.B).

Wij zijn een zorgaanbieder binnen gemeente “De Fryske Marren”.

Voor de warme maaltijd vragen we om een kleine bijdrage.

Menu