Missie en visie

Missie en visie

Missie

Boerewille wil mensen met een zorgvraag een fijne plek bieden. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers het naar de zin hebben op de boerderij en dat ze met plezier naar de dagbesteding toe gaan. Dat ze het gevoel hebben dat ze onderdeel van de maatschappij zijn.

Boerewille streeft ernaar om samen met de deelnemer te zoeken naar activiteiten en bezigheden die door de deelnemer als betekenisvol en positief worden ervaren.

Gemoedelijkheid is een belangrijk uitgangspunt bij ons op de zorgboerderij. Iedereen doet de activiteit op zijn manier en eigen tempo. De nadruk ligt op samen bezig zijn en een zinvolle dagbesteding. Naast de activiteiten worden ook de sociale contacten onderhouden. Iedereen helpt mee en samen zorgen we ervoor dat de boerderij er netjes en verzorgd bij ligt.

“Doe wat je leuk vindt, op de manier die bij jou past”

Visie

Wij zijn van mening dat je veilig voelen een voorwaarde is om je te kunnen ontwikkelen, de begeleiding is er daarom in eerste instantie op gericht dat iemand zich veilig en vertrouwd gaat voelen op de zorgboerderij en binnen de groep. We benaderen iedereen op een respectvolle en gelijkwaardige manier en nemen de tijd voor ieder individu.

We zorgen voor een gestructureerd, duidelijk maar afwisselend programma. We kijken naar de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Wat vindt iemand leuk en waar is hij/zij goed in? Tijdens de dagbesteding is er altijd een begeleider die meehelpt met de werkzaamheden. Wanneer er een klus zelfstandig wordt uitgevoerd dan is er een begeleider op afstand die tussendoor komt helpen en zo nodig ondersteuning biedt. De boerderij biedt ruimte en rust en samen zorgen wij voor een gezellige sfeer en goede onderlinge contacten.

Menu